Aanmelden
E-mail:

Wachtwoord:

Registreer
Wachtwoord vergeten?
Nieuwsbrief
Navigatie

Farmaceutisch dossier

Een noodzaak

Telkens u in de apotheek een geneesmiddel mee naar huis neemt, waakt uw apotheker over uw veiligheid. Hij gaat na of alle geneesmiddelen die u gebruikt met elkaar verenigbaar zijn. Sommige geneesmiddelen werken immers niet goed samen en kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

Om u een goede medicatiebewaking te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat uw apotheker registreert welke geneesmiddelen u gebruikt. Gegevens die voor u van belang zijn, worden in uw farmaceutisch dossier opgeslagen. Uw apotheker gebruikt dit dossier om na te kijken of een geneesmiddel geschikt is voor u, om bijwerkingen en interacties met andere geneesmiddelen te voorkomen.

Een verplichting

Wanneer u met een doktersvoorschrift in de apotheek komt, is uw apotheker wettelijk verplicht om de gegevens van dit voorschrift op te slaan in uw farmaceutisch dossier. Naast uw identiteit en die van de arts worden ook de namen van de voorgeschreven geneesmiddelen, de dosering en de datum van aflevering genoteerd.

In het belang van uw gezondheid mag uw apotheker daarnaast nog bijkomende gegevens registreren (niet verplicht). Door bijvoorbeeld informatie over allergieën, intoleranties en/of chronische aandoeningen in uw dossier op te nemen, voorkomt uw apotheker dat hij u geneesmiddelen aflevert die niet geschikt zijn voor u. Sommige geneesmiddelen bevatten bijvoorbeeld bepaalde suikers die niet geschikt zijn voor diabetespatiënten.

Uw rechten

U kunt bij uw apotheker steeds uw farmaceutisch dossier inkijken en indien u dit nodig vindt, kunt u een afschrift vragen.

In het belang van uw gezondheid en om ervoor te zorgen dat uw apotheker u de best mogelijke farmaceutische zorg kan verlenen, raden we u aan deze bijkomende gegevens zo volledig en correct mogelijk over te maken.

Mocht u om één of andere reden verkiezen dat uw apotheker géén bijkomende gegevens in uw dossier bijhoudt, dan kunt u hem dat laten weten. U krijgt dan een formulier dat u moet invullen en ondertekenen om uw wens te bevestigen.

Meer informatie over het farmaceutisch dossier kunt u vinden op www.apotheek.be, rubriek Folders.

Uw veiligheid

Hoe beter uw farmaceutisch dossier gestoffeerd is, hoe minder risico's u loopt op problemen die met uw medicatie te maken hebben. In het belang van uw gezondheid kan uw apotheker daarom ook volgende bijkomende gegevens bewaren:

Geneesmiddelen zonder voorschrift en andere gezondheidsproducten

Het kan immers zijn dat deze producten niet goed samen gaan met uw voorgeschreven geneesmiddelen. Sommige pijnstillers kunnen bijvoorbeeld de werking van bloeddrukverlagers verminderen. Door al uw geneesmiddelen in uw dossier op te nemen kan uw apotheker mogelijke problemen voorkomen en u beter adviseren.

Uw contactgegevens

Contactgegevens zoals adres, telefoonnummer of e-mailadres maken het mogelijk om u te contacteren wanneer dat nodig is.

Contactpersoon

Als een patiënt niet persoonlijk gecontacteerd kan worden (bijvoorbeeld: een baby of een demente ouder), dan wordt de naam en het telefoonnummer van een contactpersoon opgenomen.

Allergieën

Als u allergisch bent aan bepaalde antibiotica of andere geneesmiddelen kan de apotheker nakijken welke alternatieve producten voor u geschikt zijn.

Gezondheidstoestand of gekende ziektes

Om een optimale begeleiding te kunnen waarborgen registreert uw apotheker in uw dossier uitsluitend informatie die u zelf verstrekt. Het is belangrijk te weten of u lijdt aan:

 • astma
 • maagklachten
 • hoge bloeddruk
 • depressie
 • diabetes
 • epilepsie
 • open of gesloten-hoekglaucoom
 • hypertensie
 • prostaathypertrofie
 • leverinsufficiëntie
 • nierinsufficiëntie
 • G6PD-deficiëntie
 • Ziekte van Parkinson
 • fotodermatose
 • fenylketonurie

Vermeld ook of u:

 • contactlenzen draagt
 • zwanger bent
 • borstvoeding geeft

Zijn mijn gegevens veilig bij mijn apotheker? 

U hoeft zicht hierover geen zorgen te maken. De gegevens in uw farmaceutisch dossier worden op een beveiligde manier bijgehouden. Uw apotheker en zijn medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim.
Bijkomende informatie met betrekking tot uw gezondheid kan door de apotheker ook niet worden opgevraagd bij uw arts. Het is uitsluitend informatie die u zelf verstrekt.

Indien u naar verschillende apotheken gaat, zullen er meerdere farmaceutische dossiers op uw naam worden geopend. Elke apotheker is namelijk wettelijk verplicht om de gegevens bij te houden die verband houden met de aflevering van geneesmiddelen op voorschrift. Om er zeker van te zijn dat u geen problemen krijgt wanneer u geneesmiddelen neemt, is het bijgevolg beter om u tot één apotheek te beperken.

Koopt u geneesmiddelen bij een apotheek van wacht, aarzel dan niet om dit naderhand aan uw vaste apotheker te melden.

Wanneer u verhuist, is het (nog) niet mogelijk om een farmaceutisch dossier via elektronische weg door te sturen. U kunt uw apotheker vragen om een exemplaar van uw dossier af te drukken zodat u het op die manier aan uw nieuwe apotheker kunt overhandigen.