Diensten

Farmaceutisch dossier

In al onze apotheken kan u een farmaceutisch dossier laten opmaken door uw apotheker. Hiermee waken wij over uw veiligheid in verband met het gebruik van medicatie. Door telkens te registreren welke geneesmiddelen u gebruikt, kunnen onze apothekers nagaan of de voorgeschreven geneesmiddelen geschikt zijn voor u, eventuele bijwerkingen meedelen en de combinatie van geneesmiddelen in de gaten houden. Op deze manier kunnen wij bij Apotheek Panorama medicatiebewaking garanderen.

Onze apothekers zijn wettelijk verplicht om de gegevens van uw doktersvoorschrift op te slaan in uw farmaceutisch dossier. Ze noteren de naam van de dokter, de voorgeschreven geneesmiddelen, de hoeveelheid en de datum.

U kiest zelf welke extra gegevens u wel of niet wil opslaan in uw farmaceutisch dossier. Het is aan te raden om zoveel mogelijke persoonlijke gegevens mee te delen, zoals contactgegevens, allergieën en uw huidige gezondheidstoestand, maar ook de geneesmiddelen die u koopt zonder voorschrift. Zo kunnen onze apothekers u nog beter persoonlijk adviseren. U kan ten alle tijden uw farmaceutisch dossier inkijken of een afschrift vragen.

Al uw gegevens worden op een veilige manier bewaard in uw farmaceutisch dossier en onze apothekers blijven gebonden aan het beroepsgeheim. Uw farmaceutisch dossier is verbonden aan één enkele apotheek. Wat wil zeggen dat u verschillende dossiers kan openen in verschillende apotheken. U kan dus best aankopen in andere apotheken vermelden bij uw vaste apotheek, om gevaar bij het combineren van medicatie te vermijden. Bij overgang naar een andere ‘vaste’ apotheek kan u steeds vragen aan uw apotheek om uw dossier door te mailen of af te drukken.

Deze dienst is beschikbaar in al onze apotheken: Baal Dehing, Baal Kruispunt, Geel, Genenbos, Houthalen, Kermt, Lummen, Tremelose.

U wordt doorverwezen naar de webshop

Voor de online verkoop van geneesmiddelen en producten uit de apotheek, werken wij samen met de online apotheek van onze partner Apotheek Panorama Thiels in Geel. Via deze navigatie belandt u op de webshop van Apotheek Panorama Thiels