Stop darmkanker en doe een zelftest!

Blog darmkanker

Darmkanker, in de medische wereld ook wel ‘colorectale kanker’, is de verzamelnaam voor tumoren in de dikke – en endeldarm. Darmkanker is een serieuze ziekte die enorm vaak voorkomt. Ongeveer 5600 Vlamingen krijgen jaarlijks te horen dat ze darmkanker hebben.

Darmkanker is een ernstige, veelvoorkomende ziekte

Darmkanker begint meestal als een poliep, een bultje in de wand van de dikke darm. De meeste poliepen zijn gelukkig goedaardig en zullen dat ook blijven. Maar sommige poliepen kunnen uitgroeien tot een kwaadaardige tumor: darmkanker. Dit proces gaat zeer langzaam en duurt gemiddeld zeven tot tien jaar. Vooral mensen van 50 jaar en ouder worden getroffen door deze ziekte. Ook worden mannen iets vaker getroffen dan vrouwen.

Welke symptomen kunnen op darmkanker wijzen?

Er is geen enkele klacht die typisch is voor darmkanker. Alles hangt af van het stadium waarin de kanker zich bevindt. De klachten zijn dus erg verschillend en uiteenlopend

Darmkanker

Mogelijke alarmsignalen wanneer ze gedurende lange tijd aanwezig zijn:

  • bloed of slijm bij de stoelgang
  • buikpijn of -krampen
  • een veranderde ontlasting: onregelmatige stoelgang, verstopping, diarree
  • een valse aandrang van ontlasting
  • een plots en onverklaarbaar gewichtsverlies
  • langdurig verminderde eetlust 
  • een aanhoudende vermoeidheid

Opgelet: ook andere darmziekten kunnen dergelijke klachten en symptomen veroorzaken. Wanneer je deze symptomen dus herkent, heb je niet noodzakelijk meteen darmkanker. Panikeer niet, maar neem wel contact op met je huisarts. 

Door het feit dat de klachten van darmkanker pas optreden wanneer het al wat groter is, hebben we er alle belang bij om het zo vroeg mogelijk op te sporen.

Spoor darmkanker zelf op met de zelftest

Het is van uitermate belang om darmkanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Zelftesten voor darmkankeropsporing zijn verkrijgbaar in al de Panorama Apotheken voor slechts € 19,95.

Wat toont de zelftest aan?

De test zal kunnen aantonen of er al dan niet bloed in de stoelgang aanwezig is. Dit gebeurt door meting van hemoglobine, een eiwit dat in de rode bloedcellen aanwezig is.

Wat leert het resultaat van de test?

Bij een afwijkend resultaat weet je dat er een kleine hoeveelheid bloed in je stoelgang aanwezig is. Dit kan mogelijks wijzen op poliepen in je darm (de voorlopers van dikkedarmkanker) of op dikkedarmkanker zelf. Maar belangrijk: bloed in je stoelgang betekent nog niet dat je kanker hebt. Andere oorzaken zijn bijvoorbeeld: aambeien, een kloofje rond de anus, ziekte van Crohn of menstruatiebloed. 

Wanneer raadpleeg je het best je huisarts?

Wanneer de test een afwijkend resultaat geeft, neem je best contact op met je huisarts. Die zal dan bepalen of er een vervolgonderzoek nodig is. Het is niet zinvol om bij een afwijkend resultaat een tweede stoelgangtest uit te voeren, ook niet via je huisarts of het bevolkingsonderzoek. Ook als deze tweede test een normaal resultaat geeft, is een vervolgonderzoek van de darm aangewezen. 

Bij een normaal testresultaat en zonder klachten is er geen reden om je huisarts te contacteren voor verder onderzoek. Herhaal de test wel om de twee jaar.

Hoe voer je de test uit?

Vraag steeds raad aan je huisapotheek. Zij staan je met raad en daad bij!

Bevolkingsonderzoek

In Vlaanderen bestaat er ook het bevolkingsonderzoek om dikkedarmkanker op te sporen. Mannen en vrouwen van 51 tot en met 74 jaar krijgen om de twee jaar een uitnodiging om deel te nemen. De uitnodiging bevat een set om een staaltje stoelgang af te nemen. Deze staal moet je samen met een antwoordformulier opsturen naar het labo. Daar wordt onderzocht of je stoelgang bloed bevat, wat kan duiden op de aanwezigheid van poliepen of dikkedarmkanker. Dit onderzoek is nodig omdat de bloedsporen met het blote oog niet te zien zijn. 

Stop darmkanker en doe een zelftest die je simpelweg koopt in je huisapotheek!

U wordt doorverwezen naar de webshop

Voor de online verkoop van geneesmiddelen en producten uit de apotheek, werken wij samen met de online apotheek van onze partner Apotheek Panorama Thiels in Geel

Via deze navigatie beland je op de webshop van Apotheek Panorama Thiels